STARTSIDA        GÅRDEN        FÅREN        TEXEL        KONTAKT        BILDSPEL        RECEPT        LÄNKAR

Texel - rasbeskrivning

 

Texel är ursprungligen en holländsk ras med mycket bra köttegenskaper och högt slaktutbyte. Rasen har god köttighet, kombinerat med låg och sen fettansättning.

Texel är lämplig att använda som faderras i olika korsningsbesättningar för att höja slaktutbytet.

Svensk Texel är ett medelstort vitt får utan ull på huvudet och benen. Kroppen är muskulös och mule och klövar är svarta. Det är ett lugnt och tillitsfullt får som är lätt att hantera både på stall och bete.

 
Knubbiga muskulösa tackor med det rastypiska ullösa huvudet.
 
Ungbagge med bra bredd.
 
 
Tvåårig bagge med fint huvud och rastypisk svart mule.
 
Cecilia Nittman Olsson,  Karupsmölla Karupsv. 12-13, 275 63  Blentarp.   Tel: 0416-130 27  Mobil: 0702-53 36 69
cecilia@karupsmolla.se